Over ons - Stemid Bouwstoffen B.V.

Om u een historisch beeld te geven, schrijven we het jaar 1992. Op 14 augustus startte Stef Middelkoop (STE-MID) in een, niet meer dienstdoende, sorteerschuur voor appels en peren zijn bedrijf in bouwmaterialen.

In de tien jaren die volgden, groeide de klantenkring gestaag, nam de vraag naar de producten toe en werd de ruimte te klein. De vraag die voorlag, luidde: verbouwen of verhuizen? De keuze viel op nieuwbouw en wel aan de rand van industrieterrein Hoge Weide te Geldermalsen. Op 27 januari 2003 vond de verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand, aan de Poppenbouwing 10, plaats.

De daaropvolgende jaren kenmerkten zich door sterke groei, zowel in afzet als assortiment. Mede hierdoor volgden de ontwikkelingen en veranderingen elkaar snel op. Met name de jaren 2012 t/m 2014 luidden een nieuw tijdperk in.

Begin 2012 droeg Stef Middelkoop zijn aandelen gedeeltelijk over aan zijn zoons en in december werd een gedeelte van het oude Ameron-terrein aan de Panoven 4 te Geldermalsen aangekocht met als doel extra opslagcapaciteit te creëren en de verkoop van tuinmaterialen verder uit te breiden. Op 27 maart 2013 werd dit terrein in gebruik genomen en is Stemid Houtimport B.V. een feit.

In de loop van 2014 bleek dat Stemid Houtimport B.V. een meer dan toegevoegde waarde is in de regio en daarbuiten. Om die reden werd besloten de opslag van de bouwmaterialen weg te halen en het aanbod in de tuinmaterialen te verbreden.

Het streven naar het optimaal voorzien in behoeften heeft ertoe geleid dat sinds 1 oktober 2014 het terrein aan de Poppenbouwing 12a, grenzend aan de hoofdvestiging, in gebruik is.

Stemid is een echt familiebedrijf, waarin het verlenen van deskundig advies, het hanteren van een prima prijs/kwaliteit-verhouding, een snelle levering en een goede leveringsbetrouwbaarheid kernwaarden zijn.

Met een professioneel en betrokken team hopen wij voor u te zijn, wat we uitdragen... een natuurlijke keuze!

design & coding: www.aeict.nl